Projekty

Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence. Škola je příjemcem finančních prostředků z Evropské unie na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence. Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti. Škola je příjemcem finančních prostředků z Evropské unie na prevenci digitální propasti. Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Operační program Jan Amos Komenský dle výzvy číslo 02 22 003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Program poběží od 1. února 2023 do 31. ledna 2026. Cílem programu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Doučování z národního plánu obnovy. Naše škola je příjemcem finanční podpory EU s názvem „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Výuka anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích ve školním roce 2022/2023.