Projekty

Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Škola je příjemcem finančních prostředků z Evropské unie na nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence. Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Národní plán obnovy – prevence digitální propasti

Škola je příjemcem finančních prostředků z Evropské unie na prevenci digitální propasti. Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Šablony pro SŠ a VOŠ

Operační program Jan Amos Komenský dle výzvy číslo 02 22 003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Program běží od 1. února 2023 do 31. ledna 2026. Cílem programu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doučování z národního plánu obnovy

Naše škola je příjemcem finanční podpory EU s názvem „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Výuka anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích

Výuka anglického jazyka se zapojením rodilých mluvčích probíhá ve školním roce 2022/2023 a 2023/2024.