Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024 – oficiální dokument MŠMT ke stažení zde.

Organizace školního roku 2023/2024 je dle vyhlášky č. 16/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů následující:

  • zahájení školního roku: pondělí 04. 09. 2023
  • podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. 2023 a pátek 27. 10. 2023
  • vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2023 – úterý 02. 01. 2024 (vyučování začne ve středu 03. 01. 2024)
  • konec 1. pololetí a vydávání vysvědčení: středa 31. 01. 2024
  • pololetní prázdniny: pátek 02. 02. 2024
  • jarní prázdniny: pondělí 11. 03. 2024 – neděle 17. 03. 2024
  • velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 03. 2024
  • konec školního roku: pátek 28. 06. 2024
  • hlavní prázdniny: sobota 29. 06. 2024 – neděle 01. 09. 2024

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 03. 09. 2024. 

Ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, může ředitel SŠ vyhlásit pro žáky volné dny, nejvíce však 5 dnů ve školním roce (§ 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb.).

Státní svátky ČR

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
8. květen – Den vítězství
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec – Den upálení Mistra Jana Husa
28. září – Den české státnosti
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

1. leden – Nový rok
10. duben – Velký pátek
23. duben – Velikonoční pondělí
1. květen – Svátek práce
24. prosinec – Štědrý den
25. prosinec – 1. svátek vánoční
26. prosinec – 2. svátek vánoční

Klasifikační konference a pedagogické rady

Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108

06. 11. 2023 – za 1. čtvrtletí školního roku
22. 01. 2024 – za 1. pololetí školního roku
08. 04. 2024 – za 3. čtvrtletí školního roku
26. 04. 2004 – závěrečná klasifikační konference posledních ročníků maturitních oborů
30. 05. 2004 – závěrečná klasifikační konference posledních ročníků nematuritních oborů
24. 06. 2024 – za 2. pololetí školního roku (mimo absolventské ročníky)

Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6

07. 11. 2023 – za 1. čtvrtletí školního roku
23. 01. 2024 – za 1. pololetí školního roku
09. 04. 2024 – za 3. čtvrtletí školního roku
29. 04. 2004 – závěrečná klasifikační konference posledních ročníků maturitních oborů
30. 05. 2004 – závěrečná klasifikační konference posledních ročníků nematuritních oborů
25. 06. 2024 – za 2. pololetí školního roku (mimo absolventské ročníky)

Konzultační hodiny s rodiči, dny otevřených dveří

Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108

06. 11. 2023 – třídní schůzky všech ročníků (od 16:00 do 17:30)
07. 12. 2023 – Den otevřených dveří (od 9:00 do 17:00)
25. 01. 2024 – Den otevřených dveří (od 9:00 do 17:00)
08. 04. 2024 – třídní schůzky všech ročníků (od 16:00 do 17:30)

Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6

07. 11. 2023 – třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod.
09. 04. 2024 – třídní schůzky všech ročníků od 16:00 do 17:30 hod.