Příspěvek SRPŠ

Vážení rodiče, na počátku školního roku bývá zvykem vybírat příspěvek SRPŠ. Děje se tak ve všech základních a středních školách. Je to Váš příspěvek, díky kterému má škola podporovat žáky v jejich aktivitách a oceňovat jejich úspěchy. Výše příspěvku je 200 Kč za každého žáka. Žáci, jejichž rodiče nezaplatili členský příspěvek, nemají nárok na finanční a materiální podporu poskytovanou společností. Příspěvek je možné odevzdat ve škole a následně je převeden na účet Společnosti rodičů a přátel.

Využití příspěvku:

  • podpora vědomostních soutěží + odměny
  • podpora sportovních aktivit (vánoční florbalový turnaj, turnaj ve volejbalu, reprezentace školy…)
  • nákup školních pomůcek (tabule, výtvarné pomůcky, drobnosti do laboratoří a odborných učeben…)
  • nákup učebnic a následné zapůjčení
  • podpora sportovních kurzů a vzdělávacích zájezdů
  • zlepšení prostředí pro žáky, odpočinkové a studijní zóny
  • podpora projektů vedoucích k sounáležitosti žáků se školou

Přehled příjmů a výdajů SRPŠ za rok 2018 ke stažení zde.
Přehled příjmů a výdajů SRPŠ za rok 2019 ke stažení zde.
Přehled příjmů a výdajů SRPŠ za rok 2020 ke stažení zde.
Přehled příjmů a výdajů SRPŠ za rok 2021 ke stažení zde.
Přehled příjmů a výdajů SRPŠ za rok 2022 ke stažení zde.
Přehled příjmů a výdajů SRPŠ za rok 2023 ke stažení zde.