Informace o škole

Střední škola služeb a podnikání je určena především žákům, kteří se po absolvování studia na naší škole chtějí profesionálně věnovat oborům zaměřeným na služby, případně si chtějí otevřít živnost v daném oboru. Tomu odpovídá také koncepce studia – probíhá nejen ve formě teoretické výuky, ale také praktického výcviku v našich střediscích odborného výcviku. Dnešní forma školy vznikla sloučením dvou dosavadních organizací – Střední školy oděvní, služeb a podnikání v Ostravě-Porubě s organizací Střední škola obchodní v Ostravě-Přívoze s účinností od 1. 9. 2009 (viz usnesení 5. zasedání zastupitelstva MS kraje ze dne 17. 6. 2009). Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Střední škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Škola má sídlo v Ostravě-Porubě na ulici Příčné 1108 a odloučené pracoviště na ulici Polská 8, Ostrava-Poruba. Současný název používá škola od 1. 11. 2009. V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje škola rekvalifikační kurzy. 

Škola je členem Asociace učňovských zařízení (www.auz-msk.cz) a Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR (www.akakos.cz).

Nejbližší zastávky MHD:

  • Bytostav: autobusové linky č. 37 a 45
  • Francouzská: autobusové linky č. 44, 46 a 54
  • Kubánská: autobusové linky č. 44, 46 a 54
  • Telekomunikační škola: tramvajové linky č. 3, 4, 7, 8 a 17