Historie školy

1956
Bývalá střední škola obchodní byla zřízena Ministerstvem vnitřního obchodu 1. října 1956 v Ostravě jako Učňovská škola obchodní

1957/58
Kořeny naší školy sahají až k padesátým letům 20. století. Historie se začíná psát ve školním roce 1957/58. Na ulici Kostelní č. 18 v Ostravě 1 se otevírá Učňovská škola místního hospodářství – (UŠMH) – evidovaná v republice pod číslem 131, zaměřená na obory oděvní a holičsko-kadeřnicko-vlásenkářské. Z historie těchto oborů je ještě známo, že v Ostravě byl „dorost holičsko-kadeřnický a vlásenkářský“ školen na všeobecných-pokračovacích školách od roku 1886. Na školách se vyučovalo německy.

1961
V roce 1961 byla škola (UŠMH) přestěhována na ulici Niny Popové 36 do Ostravy 1. Název této školy zůstal stejný.

1963
Od roku 1963 měla tato škola z kapacitních důvodů dvě sídla – na ulici Niny Popové 36 zůstala, nově se rozrostla o budovu školy na ulici Sládečkova 38 v Ostravě-Michálkovicích. Na těchto adresách sídlila škola do roku 1965, potom zůstala pouze v budově v Ostravě-Michálkovicích. Škola nesla název Učňovská škola.

1981
Od 1.1.1981 škola změnila název – stalo se z ní Střední odborné učiliště, Sládečkova 38, Ostrava-Michálkovice.

1984
Učňovská škola obchodní začíná působit pod názvem Střední odborné učiliště obchodní a je řízena Ministerstvem obchodu ČSSR.

1990
Od 1. října tohoto roku je Střední odborné učiliště Ostrava-Michálkovice, Sládečkova 38 evidována jako samostatná příspěvková organizace.

1993
Tento název byl v důsledku rozšiřování a změn jednotlivých učebních oborů změněn na Integrovaná střední škola, Sládečkova 90, Ostrava-Michálkovice – od 1.9.1993.

1997
V prostorách na Sládečkově ulici škola fungovala do června 1997, kdy se v rámci optimalizace spojila se Středním odborným učilištěm oděvním z Mariánských Hor (Novoveská 11) a přesídlila na současnou adresu do Ostravy-Poruby na ulici Příčnou 1108. Nový název školy zněl Integrovaná střední škola oděvní, služeb a podnikání (od 1.7.1997).

2001
Zřizovatelem Středního odborného učiliště obchodního se stal od 1. dubna 2001 Moravskoslezský kraj.

2006
Z názvu školy bylo vyňato slovo „integrovaná“ a škola nesla název Střední škola oděvní, služeb a podnikáníStřední odborné učiliště obchodní mění svůj název na Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace.

2009
Dnešní forma školy vznikla sloučením dvou dosavadních organizací – Střední školy oděvní, služeb a podnikání v Ostravě-Porubě s organizací Střední škola obchodní v Ostravě-Přívoze s účinností od 1. 9. 2009 (viz usnesení 5. zasedání zastupitelstva MS kraje ze dne 17. 6. 2009). Současný oficiální název (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) užívá škola od 1. 11. 2009.