Harmonogram maturitních zkoušek v termínu podzim 2022

hlavní budova Příčná
odloučené pracoviště Polská

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část MZ

Zkušebními předměty společné části MZ jsou český jazyk a literatura a druhý předmět (žák volí mezi cizím jazykem a matematikou). Zkoušky společné části MZ se konají formou didaktických testů.

Profilová část MZ

Profilová část MZ se skládá ze zkušebních předmětů:

  • český jazyk a literatura,
  • cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ),
  • 2 – 3 další povinné zkoušky (ze zkušebních předmětů dle ŠVP).

Profilová část

Ředitel školy určil nabídku zkoušek profilové části maturitních zkoušek pro jednotlivé obory vzdělání.

Žáci všech oborů vzdělání konají zkoušky z předmětů:

Český jazyk a literatura – zkouška má 2 části:

  • ústní zkouška před zkušební komisí – příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut
  • písemná práce – vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah textu je 250 slov, délka trvání nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání

Cizí jazyk (žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován) – zkouška má 2 části:

  • ústní zkouška před zkušební komisí – příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut
  • písemná práce – vytvoření dvou souvislých textů, tzv. dlouhé a krátké písemné práce, minimální rozsah textu je 200 slov, délka trvání nejméně 80 minut včetně času na volbu zadání

Další zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory vzdělání

Obor vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Povinné zkoušky:
Ekonomika a marketing – ústní zkouška před zkušební komisí
Účetnictví a management – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborné předměty ekonomické – praktická zkouška

Nabídka nepovinné zkoušky:
Písemná a elektronická komunikace – praktická zkouška

Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční

Povinné zkoušky:
Somatologie – ústní zkouška před zkušební komisí
Psychologie a péče o klienta, rekondice – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborný výcvik – praktické provedení masáží před zkušební komisí

Nabídka nepovinné zkoušky:
Teorie masáží – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor vzdělání: 34-56-L/01 Fotograf

Povinné zkoušky:
Fotografie – ústní zkouška před zkušební komisí
Digitální fotografie a fotografické materiály – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborný výcvik – praktická zkouška před zkušební komisí

Nabídka nepovinné zkoušky:
Optika a přístroje – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby

Povinné zkoušky:
Kosmetika – ústní zkouška před zkušební komisí
Zdravověda a materiály – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborný výcvik – praktická zkouška

Nabídka nepovinné zkoušky:
Komunikace ve službách – ústní zkouška před zkušební komisí

Obor vzdělání: 64-41-L/01 Podnikání (denní i dálková forma vzdělávání)

Povinné zkoušky:
Ekonomika podniku – ústní zkouška před zkušební komisí
Účetnictví – ústní zkouška před zkušební komisí
Odborné předměty ekonomické – praktická zkouška

Nabídka nepovinné zkoušky:
Písemná a elektronická komunikace – praktická zkouška

Příprava k ústní zkoušce z odborného předmětu trvá 15 minut. Ústní zkouška z odborného předmětu trvá nejdéle 15 minut.
Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut.

Materiály ke stažení

Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury
Formulář pro seznam četby (ČJ)
Formulář pro seznam četby (ČJ) – vyplněný vzor

Cizí jazyk

Témata pro ústní zkoušku z cizích jazyků

Témata pro maturitní zkoušky z odborných předmětů pro jednotlivé obory vzdělání

63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

69-41-L/02 – Masér sportovní a rekondiční

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

34-56-L/01 – Fotograf

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

69-41-L/01 – Kosmetické služby

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

64-41-L/51 – Podnikání (denní i dálková forma)

praktická maturitní zkouška a ústní maturitní zkouška

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky