Úřední deska

Elektronická úřední deska

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava – Poruba, p.o. v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje úřední desku a elektronickou úřední desku.

Elektronická úřední deska Střední školy služeb a podnikání, Ostrava – Poruba, p.o. (dále jen „elektronická úřední deska“) zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.