Úřední deska

Elektronická úřední deska

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje úřední desku a elektronickou úřední desku.

Elektronická úřední deska Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (dále jen „elektronická úřední deska“) zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.

Oznámení

Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace