Výchovný poradce

Mgr. Barbora Boudová – zabezpečuje výchovné poradenství pro žáky, zákonné zástupce žáků, třídní učitele a ostatní členy pedagogického sboru, účastní se jednání výchovné komise školy, jakož i porad a seminářů organizovaných Pedagogicko-psychologickou poradnou. Spoluzodpovídá za výchovu ke zdravému způsobu života žáků školy, za multikulturní výchovu žáků, za integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s vedením školy a školním metodikem prevence sociálně patologických jevů se podílí na zpracování, realizaci, kontrole i vyhodnocení minimálního preventivního programu. Je členem výchovné komise.

Výchovné poradenství na odloučeném pracovišti řeší Mgr. Iveta Czakanová.

Činnost výchovného poradce:

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele
 • sledování a evidence žáků se SPU (specifickými poruchami učení)
 • sledování a evidence žáků s poruchami chování
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě dalšího vzdělávání
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • spolupráce s PPP (Pedagogicko-psychologickou poradnou), kurátorkou, Policií ČR a dalšími odbornými pracovišti
 • výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

Forma komunikace (budova Příčná, Mgr. Barbora Boudová):

 • osobně
  • sudý týden
   • středa: 8:50 – 9:35
   • čtvrtek: 10:30 – 11:50
  • lichý týden
   • úterý: 9:45 – 10:30
   • středa: 7:30 – 8:50
  • jindy – kdykoliv po předchozí domluvě
 • písemně
  • elektronicky na kontaktní e-mail
  • schránka důvěry (umístěna v přízemí školy v blízkosti kanceláře zástupců ředitele)

Naléhavé případy i budou řešeny mimo úřední hodiny, schůzky s rodiči dle dohody, diskrétnost o sdělených údajích zaručena.

Forma komunikace (budova Polská, Mgr. Iveta Czakanová):

 • osobně
  • sudý týden
   • úterý 12:00 – 13:30
   • pátek 7:00 – 8:00
  • lichý týden
   • úterý 12:00 – 13:30
   • pátek 7:00 – 8:00
  • jindy – kdykoliv po předchozí domluvě
 • písemně
  • elektronicky na iveta.czakanova@ss-ostrava.cz

Naléhavé případy budou řešeny i mimo úřední hodiny, schůzky s rodiči dle dohody, diskrétnost o sdělených údajích zaručena.

Konzultační témata:

 • obtíže v oblasti učení a chování,  osobní problémy
 • doporučení do PPP (popř. jiného odborného pracoviště)
 • specifické poruchy učení
 • integrace žáků
 • individuální vzdělávací programy pro žáky
 • volba povolání
 • nabídka a výběr vysokých škol