Profesní kvalifikace

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace je autorizovanou osobou v systému Národní soustavy kvalifikací a nabízí autorizované zkoušky (spolu s přípravnými kurzy k těmto zkouškám) k následujícím profesním kvalifikacím: