Vzdělávací rekvalifikační kurz „Výrobce/výrobkyně dámských kostýmů a plášťů“

(příprava k získání profesní kvalifikace 31-005-H Výrobce/výrobkyně dámských kostýmů a pláštů podle zákona 179/2006 Sb.)

Rozsah kurzu: 300 hodin (56 hodin teoretická výuka, 244 hodin praktická výuka)
Forma výuky: prezenční
Místo konání: SŠ služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: ukončené základní vzdělání, vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti

Obsahová náplň:

  1. Přijetí zakázky od zákazníka (10 hodin)
  2. Konstruování střihů (50 hodin)
  3. Tvarování dílů výztužnými materiály (40 hodin)
  4. Seřizování šicích strojů (5 hodin)
  5. Sešívání dílů a součástí oděvů (75 hodin)
  6. Zkoušení rozpracovaných oděvů (35 hodin)
  7. Dokončování oděvů po zkoušce (75 hodin)
  8. Zpracování výsledné kalkulace (10 hodin)

Kurz je veden odbornými učiteli oděvních oborů. Studium je ukončeno autorizovanou zkouškou k získání profesní kvalifikace.

Cena kurzu včetně zkoušky: cca 30 000 Kč až 40 000 Kč (podle počtu účastníků)
Pouze autorizovaná zkouška: 3500 Kč

V případě zájmu nabízíme k přípravě na autorizovanou zkoušku také kurzy podle individuálních požadavků klienta.

Bližší informace o kurzu podává:
Mgr. Adam Svěchovský, telefon: 910 001 563, e-mail: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz