Vzdělávací rekvalifikační kurz „Kadeřník/kadeřnice“

(příprava k získání profesní kvalifikace 69-071-H Kadeřník/kadeřnice podle zákona 179/2006 Sb.)

Rozsah kurzu: 300 hodin (100 hodin teoretická výuka, 200 hodin praktická výuka)
Forma výuky: prezenční
Místo konání: středisko odborného výcviku, Patricie Lumumby 2444/1, Ostrava-Zábřeh (v areálu kina Luna)
Vstupní požadavky na uchazeče: minimálně ukončené střední vzdělání, platný zdravotní průkaz pro potravinářství

Obsahová náplň:

  1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
  2. Teorie péče o vlasy, vlasová kosmetika, diagnóza a poradenství
  3. Teoretické a praktické dámské úkony: stříhání vlasů, barvení, melírování, chemická preparace, tvarování a konečná úprava vlasů, tvorba společenského účesu
  4. Teoretické a praktické pánské úkony: stříhání vlasů, konečná úprava vlasů, holení a úprava vousů
  5. Kalkulace ceny, evidence služby

Kurz je veden učiteli odborného výcviku oboru Kadeřník. Studium je ukončeno autorizovanou zkouškou k získání profesní kvalifikace.

Cena kurzu včetně zkoušky: 22 000 Kč (cena je orientační, kalkulace bude upřesněna na základě poptávky)
Pouze autorizovaná zkouška: 3 500 Kč

V případě zájmu nabízíme k přípravě na autorizovanou zkoušku také kurzy podle individuálních požadavků klienta.

Bližší informace o kurzu podávají:
Mgr. Petra Vítková, telefon: 910 001 590, e-mail: petra.vitkova@ss-ostrava.cz
Mgr. Adam Svěchovský, telefon: 910 001 563, e-mail: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz