Psycholog školy

Milí žáci,

jste si jistě vědomi toho, že duševní zdraví je v aktuální situací ohroženo více než jindy. Ztráta možnosti pravidelně docházet do školy, situace v rodinném prostředí a v neposlední řadě samotná pandemie mohou vyvolávat stres a být spouštěčem psychických obtíží. Mohou se objevovat pocity bezmoci, úzkosti či bezvýchodnosti, se kterými si člověk sám neví rady.
Využijte možnosti kontaktovat mně, ať už na mailu – tereza.machova@ss-ostrava.cz nebo v současné době také na skypu (skolni.psycholog.ss.ostrava@seznam.cz) a zkusme to společně řešit.

Níže přikládám důležité odkazy na stránky týkající se duševního zdraví i možnost stažení aplikace „Nepanikař“, která je rychlou psychologickou pomocí při zvládání paniky či depresivních stavů.

Nevypusť duši: https://nevypustdusi.cz/
Nepanikař a nevypusť duši: http://bit.ly/3v8Dbhk
Český mindfulness institut, Tipy na každý den: http://bit.ly/30A09zS

Hodně zdraví Vám všem přeje
Mgr. Tereza Machová, školní psycholog

Psycholog školy

Funkci psychologa školy od 1. 11. 2020 zastává Mgr. Tereza Machová.

Činnost psychologa školy:

 • zajištění sociálního klimatu ve třídách, podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu)
 • individuální práce se žáky v osobních problémech
 • krizová intervence pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků
 • skupinová a komunitní práce s žáky
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce s poradenskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Kontakty a konzultační hodiny (platné od 1. 11. 2020):

Mgr. Tereza Machová

 • pondělí: 8:00 – 12:00 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • úterý: 8:00 – 13:00 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • středa: 8:00 – 12:00 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • čtvrtek: 8:00 – 13:00 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • pátek: 8:00 – 12:00 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Příčná 1108)

Individuálně lze domluvit jinou dobu konzultace. Naléhavé případy jsou řešeny operativně.
Telefonní kontakt: 910 001 840
Písemný kontakt – elektronicky: tereza.machova@ss-ostrava.cz