Studijní oddělení

Budova Příčná: Bc. Pavla Doležalová, tel.: 910 001 584, pavla.dolezalova@ss-ostrava.cz

Odloučené pracoviště Polská: Hájková Karla, tel. 910 001 831, karla.hajkova@ss-ostrava.cz