Studijní oddělení

Budova Příčná: Bc. Pavla Doležalová, tel.: 910 001 584, pavla.dolezalova@ss-ostrava.cz

Odloučené pracoviště Polská: Bc. Denisa Nesrstová, tel. 910 001 831 nebo 602 739 039, denisa.nesrstova@ss-ostrava.cz