Vzdělávací rekvalifikační kurz „Sportovní masér/masérka“

(příprava na získání profesní kvalifikace 69-037-M Sportovní masér/masérka podle zákona 179/2006 Sb.)

Rozsah kurzu: 150 hodin
Forma výuky: prezenční
Místo konání: středisko odborného výcviku, Otakara Jeremiáše 1986/36, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče:

Obsahová náplň:

  1. Navázání kontaktu s klientem
  2. Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta
  3. Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž
  4. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů
  5. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů
  6. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a nástrojů

Kurz je veden učiteli odborného výcviku oboru Masér sportovní a rekondiční. Studium je ukončeno autorizovanou zkouškou k získání profesní kvalifikace.

Cena kurzu včetně zkoušky: 15 000 Kč (cena je orientační, kalkulace bude upřesněna na základě poptávky)
Pouze autorizovaná zkouška: 5 500 Kč

V případě zájmu nabízíme k přípravě na autorizovanou zkoušku také kurzy podle individuálních požadavků klienta.

Bližší informace o kurzu podávají:
Mgr. Jaromíra Rychlíková, telefon: 910 001 596 nebo 731 120 376, e-mail: jaromira.rychlikova@ss-ostrava.cz
Mgr. Adam Svěchovský, telefon: 910 001 563, e-mail: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz