Švadlena

Vzdělávací rekvalifikační program „Švadlena“ (31-033-H)

Rozsah kurzu: 200 hodin (50 hodin teoretická výuka, 150 hodin praktická výuka)
Místo konání: SŠ služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: ukončené základní vzdělání, vyjádření ošetřujícího lékaře
Forma studia: prezenční, studium ukončeno zkouškou k získání profesní kvalifikace Švadlena

Kurz je veden učiteli odbornými učiteli oděvních oborů.

Obsahová náplň:

  1. Technologické postupy
  2. Tvarování dámských oděvů
  3. Seřizování a obsluha šicích strojů
  4. Sešívání dílů a montáž výrobků
  5. Kontrola kvality

Bližší informace o náplni kurzu podává Mgr. Adam Svěchovský, SŠ služeb a podnikání, kontakt: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 563.