Vzdělávací rekvalifikační kurz „Švadlena“

(příprava k získání profesní kvalifikace 31-033-H Švadlena podle zákona 179/2006 Sb.)

Rozsah kurzu: 200 hodin (50 hodin teoretická výuka, 150 hodin praktická výuka)
Forma výuky: prezenční
Místo konání: SŠ služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: ukončené základní vzdělání, vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti

Obsahová náplň:

  1. Technologické postupy
  2. Tvarování dámských oděvů
  3. Seřizování a obsluha šicích strojů
  4. Sešívání dílů a montáž výrobků
  5. Kontrola kvality

Kurz je veden odbornými učiteli oděvních oborů. Studium je ukončeno autorizovanou zkouškou k získání profesní kvalifikace.

Cena kurzu včetně zkoušky: cca 20 000 Kč až 30 000 Kč (podle počtu účastníků)
Pouze autorizovaná zkouška: 3500 Kč

V případě zájmu nabízíme k přípravě na autorizovanou zkoušku také kurzy podle individuálních požadavků klienta.

Bližší informace o kurzu podává:
Mgr. Adam Svěchovský, telefon: 910 001 563, e-mail: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz