Vzdělávací rekvalifikační kurz „Výrobce/výrobkyně sukní, halenek a šatů“

(příprava k získání profesní kvalifikace 31-001-H Výrobce/výrobkyně sukní, halenek a šatů podle zákona 179/2006 Sb.)

Rozsah kurzu: 215 hodin (65 hodin teoretická výuka, 150 hodin praktická výuka)
Forma výuky: prezenční
Místo konání: SŠ služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: ukončené základní vzdělání, vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti

Obsahová náplň:

  1. Příjem zakázky (12 hodin)
  2. Konstrukce střihu (50 hodin)
  3. Stříhání zakázky (32 hodin)
  4. Podlepování a tvarování oděvů (18 hodin)
  5. Obsluha šicích strojů (40 hodin)
  6. Zkoušení oděvů (25 hodin)
  7. Dokončení oděvu (33 hodin)
  8. Kalkulace a předání zakázky (5 hodin)

Kurz je veden odbornými učiteli oděvních oborů. Studium je ukončeno autorizovanou zkouškou k získání profesní kvalifikace.

Cena kurzu včetně zkoušky: cca 20 000 Kč až 30 000 Kč (podle počtu účastníků)
Pouze autorizovaná zkouška: 3500 Kč

V případě zájmu nabízíme k přípravě na autorizovanou zkoušku také kurzy podle individuálních požadavků klienta.

Bližší informace o kurzu podává:
Mgr. Adam Svěchovský, telefon: 910 001 563, e-mail: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz