Vizážistka

Vzdělávací rekvalifikační program „Vizážistka“ (69-035-M)
(příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.)

Rozsah kurzu: 80 hodin
Místo konání: Středisko odborného výcviku SŠ služeb a podnikání, O. Jeremiáše 1986, Ostrava-Poruba (teoretická i praktická výuka)
Termín kurzu: výuka bude probíhat v lichém týdnu ve dnech středa, čtvrtek a pátek, vždy 6 vyučovacích hodin. Výuka může probíhat dle dohody.
Vstupní požadavky na uchazeče: minimálně základní vzdělání, platný zdravotní průkaz pro potravinářství
Forma studia: prezenční, autorizovaná zkouška není součásti kurzu – provádí se po domluvě

Kurz je veden učiteli odbornými učiteli oboru Kosmetické služby na SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace.

Obsahová náplň:

  1. Posuzování stavu pleti.
  2. Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky.
  3. Provádění povrchového čištění pleti.
  4. Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků.
  5. Posuzování a úprava obočí.
  6. Provádění denního a večerního líčení.
  7. Provádění aplikace umělých řas.
  8. Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení.
  9. Provádění vyúčtování služeb.

Cena kurzu: 9500,- Kč (při 6 účastnících).
Autorizovaná zkouška: 1500,- Kč (při 6 účastnících). Cena autorizované zkoušky jednotlivce dle dohody.

Bližší informace o náplni kurzu podávají:
Mgr. Adam Svěchovský, kontakt: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 563.
Mgr. Jaromíra Rychlíková, kontakt: jaromira.rychlikova@ss-ostrava.cz, telefon: 731 120 376.