Vzdělávací rekvalifikační kurz „Šič/šička interiérového vybavení“

(příprava k získání profesní kvalifikace 31-029-H Šič/šička interiérového vybavení podle zákona 179/2006 Sb.)

Rozsah kurzu: 140 hodin (42 hodin teoretická výuka, 98 hodin praktická výuka)
Forma výuky: prezenční
Místo konání: SŠ služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: ukončené základní vzdělání, základní krejčovské pomůcky

Obsahová náplň:

  1. Bezpečnost práce a nakládání s odpadem (4 hodiny)
  2. Technologie zhotovování výrobků (20 hodin)
  3. Přípravné práce včetně oddělování (26 hodin)
  4. Šití a vyplňování výrobků (70 hodin)
  5. Tvarování výrobků (10 hodin)
  6. Montáž a kompletace výrobků (10 hodin)

Kurz je veden odbornými učiteli oděvních oborů. Studium je ukončeno autorizovanou zkouškou k získání profesní kvalifikace.

Cena kurzu včetně zkoušky: cca 15 000 Kč až 20 000 Kč (podle počtu účastníků)
Pouze autorizovaná zkouška: 3500 Kč

V případě zájmu nabízíme k přípravě na autorizovanou zkoušku také kurzy podle individuálních požadavků klienta.

Bližší informace o kurzu podává:
Mgr. Adam Svěchovský, telefon: 910 001 563, e-mail: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz