Projekty – Erasmus+ Odborná stáž pro všechny IV

Název projektu: Odborná stáž pro všechny IV
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000075601
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – odborné vzdělávání a příprava
Začátek projektu: 1. 9. 2022
Konec projektu: 29. 2. 2024
Projektový manažer: Milada Zemková

Naše škola získala grant na realizaci projektu mobilit žáků studijního oboru Podnikání a Ekonomika a podnikání a učebního oboru Prodavač a Aranžér. Ve třech bězích (podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023) pojede celkem 30 žáků s pedagogickým doprovodem na odbornou stáž do velkoobchodu Metro Cash & Carry SR, s. r. o. ve slovenské Žilině. Projekt je zaměřen na mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Cíl projektu:

Výměna zkušeností a prohlubování vědomostí a dovedností žáků v teoretickém a praktickém vyučování, zlepšení flexibility a adaptability účastníků na evropském trhu práce, seznámení účastníků s pracovními podmínkami ve firmách jiné zemi a poznání jiného způsobu odborného vzdělávání.

Výstupy projektu:

  1. Prohloubené a inovované kompetence podpořených žáků.
  2. Skupinová práce na téma: Udržitelný rozvoj v obchodě.
  3. Trojjazyčný frazeologický slovník (česko x slovensko x anglický) zaměřený na odbornou terminologii z obchodní korespondence.
  4. Fotodokumentace z průběhu stáží na CD.

Zpráva ze stáže č. 1

Název projektu: Odborná stáž pro všechny IV
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000075601

V termínu od 20. 11. 2022 do 3. 12. 2022 odcestovala do Žiliny na pracovní stáž desetičlenná skupina žáků (dvě žákyně 3. ročníku obor Aranžér, jeden žák 3. ročníku obor Prodavač, jeden absolvent oboru Prodavač, dvě žákyně 3. ročníku obor Ekonomika podnikání a čtyři žákyně 2. ročníku nástavbového denního studia obor Podnikání).

Cílem stáže bylo sledování fungování a zapojení do pracovních činností velkoobchodní firmy od fáze zajištění nákupu více než 30 000 položek od spolehlivých dodavatelů, jejich skladování při zajištění vysokého stupně kvality a čerstvosti, evidence, oceňování, prezentace, až po prodej. Cílem stáže bylo osvojit si správný způsob jednání se zákazníky, pochopit základní pravidla správné komunikace, která vede k tomu, že se spokojený zákazník znovu do provozovny vrací. To pro nás nebylo vždy jednoduché, protože jsme se letos setkali s nelehkou situací při výpadku výpočetní techniky. Snažili jsme se co nejlépe pomoci tuto situaci zvládnout, zejména při komunikaci a informování zákazníků. Účast na stáži vedla k posílení našeho sebevědomí, schopnosti sebeprezentace a seberealizace, k rozvoji schopnosti postarat se sami o své základní věci, včetně stravování a zajištění náplně volného času. Jazykové znalosti získané na stáži jsou také velmi prospěšné pro náš budoucí osobní i profesní život.

Výňatek ze společné závěrečné zprávy zaměřené na udržitelný rozvoj v obchodě

Pro firmu METRO je velice důležité, aby se jejich zaměstnanci cítili co nejpříjemněji v celém pracovním procesu a pracovním prostředí. Toto jsme si mohli sami vyzkoušet na vlastní kůži, jelikož jsme se na chvíli stali jejich zaměstnanci. Důležitá je pro zaměstnance možnost kariérního růstu. V některých společnostech se dělají velké rozdíly mezi řadovými zaměstnanci a managementem. Díky tomu, že v METRU tomu tak není, se zaměstnanci cítí mnohem lépe. Mají vetší motivaci pracovat kvalitně s možností posunout se výše.

Dále si zakládají na férovém přístupu k zákazníkovi a uvědomují si jejich odpovědnost v respektování lidských práv v rámci celého dodavatelského řetězce. METRO funguje na základě nejvyšších etických a sociálních kodexů. V rámci těchto kodexů mají zaměstnanci mnohá školení, některých jsme se i sami zúčastnili. V METRU se snaží být vždy co možná nejvíce vstřícní a nápomocni, když zákazník něco potřebuje. Je to velkoobchod s velkými skladovacími prostorami, takže pro zákazníka může být občas nalezení některého produktu složité. Proto se častěji než jinde, obracejí na zaměstnance, kteří zákazníkům vždy ochotně pomohli. I my osobně jsme se snažili zákazníkům při hledání zboží pomáhat, případně jsme vyhledali pomoc někoho se zaměstnanců.

Udržitelný rozvoj je nesmírně důležitý pro budoucnost celé naší planety. Během pracovní stáže v METRU Žilina jsme se se snahou podpořit tuto důležitou oblast setkávali na každém kroku. Doufáme, že se výrobci a obchodníci v mnoha zemích světa o udržitelný rozvoj snaží také. To, jak se nám bude v budoucnu na naší modré planetě žít, je samozřejmě také na každém z nás.

Zpráva ze stáže č. 2

Název projektu: Odborná stáž pro všechny IV
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000075601

V termínu od 19. 3. 2023 do 1. 4. 2023 opět odcestovala do Žiliny na pracovní stáž desetičlenná skupina žáků (dvě žákyně 3. ročníku oboru Aranžér, dvě žákyně 3. ročníku oboru Prodavač, dvě žákyně 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání a dvě žákyně a dva žáci 2. ročníku nástavbového denního studia oboru Podnikání) s pedagogickým doprovodem.

Cílem stáže bylo seznámení se s velkoobchodními operacemi firmy Metro cash&carry – nákup zboží, jednání s dodavateli, vyřizovaní reklamací, příjem zboží (odběr a přejímka), uskladnění zboží (skladové systémy v zahraničí), péče o zboží, vystavování zboží, příprava zboží k prodeji, marketing ve velkoobchodě, prodej a expedice zboží, placení zboží (pokladní systémy), personální činnost, administrativní činnost, bezpečnostní a hygienické předpisy. Kromě toho samotná účast na stáži vedla k posílení sebevědomí a schopnosti sebeprezentace a seberealizace žáků. Dalším úkolem žáků byla práce na trojjazyčném (česko x slovensko x anglickém) frazeologickém slovníku z obchodní korespondence a práce na skupinové práci s názvem „Udržitelný rozvoj v obchodě“. Žáci také zpracovali výstup ze stáže s názvem Průběh stáže č. 2.

Ukázka z Průběhu stáže č. 2

20. 3. 2023 – pondělí

„V pondělí ráno jsme vstali a po snídani byl sraz na recepci v 7:30. Všichni jsme společně odešli na zastávku Fatranská, ze které jsme jeli trolejbusem č. 14 na zastávku Limbová. Poté jsme se přesunuli do Metra, kde nás přivítal pan ředitel (pan Marek Menich) se zástupcem ředitele (pan Blažej Tóth) a paní personalistkou (paní Mária Hajdíková). Paní učitelka Zemková nás proškolila BOZP a PO. Poté si nás na starost převzal pan Tóth, který nám vysvětlil fungování Metra a provedl nás po celé firmě. Obešli jsme všechna oddělení (např. mléčné výrobky, masné výrobky, zeleninu, expedici a drogistické zboží). V mléčných výrobcích, zelenině a masných výrobcích jsme dostali ochutnat některé výrobky. Prohlídka trvala přibližně 2 hodiny. Po skončení prohlídky jsme se všichni společně přesunuli do jídelny, kde jsme poobědvali a dali si pauzu. Po pauze jsme se rozdělili do tří skupin a šli jsme na jednotlivé pracovní pozice. Tři jsme byli na masných výrobcích, společně jsme do regálu doplňovali mražené a chlazené masné výrobky. Dva byli na mléčných výrobcích a ostatní pracovali na koloniále. Po práci v Metru jsme měli osobní volno. Někteří se vydali zpátky na ubytování nebo do města. V 19 hodin jsme měli druhou schůzku s paní učitelkou. Ptala se nás, jak se nám dnešek líbil, a probrala s námi důležité informace do dalšího dne, poté už jsme se rozešli do svých pokojů. Ve 22 hodin byla večerka.“

Zpráva ze stáže č. 3

Název projektu: Odborná stáž pro všechny IV
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000075601

V termínu od 19. 11. 2023 do 2. 12. 2023 opět odcestovala do Žiliny na pracovní stáž spolu s pedagogickým doprovodem poslední desetičlenná skupina žáků z 3. ročníku oboru Aranžér, 3. ročníku oboru Prodavač, 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání a 2. ročníku nástavbového denního studia oboru Podnikání.

Cílem stáže bylo seznámení s velkoobchodními operacemi firmy Metro Cash&Carry – nákup zboží, jednání s dodavateli, vyřizování reklamací, příjem zboží (odběr a přejímka), uskladnění zboží (skladové systémy v zahraničí), péče o zboží, vystavování zboží, příprava zboží k prodeji, marketing ve velkoobchodě, prodej a expedice zboží, placení zboží (pokladní systémy), personální činnost, administrativní činnost, bezpečnostní a hygienické předpisy. Kromě toho samotná účast na stáži vedla k posílení sebevědomí a schopnosti sebeprezentace a seberealizace žáků. Dalším úkolem žáků byla práce na trojjazyčném (česko-slovensko-anglickém) frazeologickém slovníku z obchodní korespondence a skupinová práce s názvem „Udržitelný rozvoj v obchodě“. Žáci také zpracovali písemný výstup ze stáže.