Projekty – Erasmus+ Odborná stáž pro všechny III

Název projektu: Odborná stáž pro všechny III
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060108
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – odborné vzdělávání a příprava
Začátek projektu: 1. 9. 2019
Konec projektu: 31. 8. 2022
Projektový manažer: Milada Zemková

Cíl projektu:

Výměna zkušeností a prohlubování vědomostí a dovedností žáků v teoretickém a praktickém vyučování, zlepšení flexibility a adaptability účastníků na evropském trhu práce, seznámení účastníků s pracovními podmínkami ve firmách jiné zemi a poznání jiného způsobu odborného vzdělávání.

Výstupy projektu:

  • Prohloubené a inovované kompetence podpořených žáků.
  • Skupinová práce na téma: Přínos zahraniční stáže pro můj profesní rozvoj.
  • Trojjazyčný frazeologický slovník (česko x slovensko x anglický) zaměřený na odbornou terminologii z velkoobchodu.
  • Fotodokumentace z průběhu stáží na CD.

Zpráva účastníků stáže č. 1

Název projektu: Odborná stáž pro všechny III
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060108

První desetičlenná skupina absolvovala stáž v termínu od 24. 11. – 7. 12. 2019 ve Slovenské republice. Vysílající organizace byla Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě a přijímající organizací byla firma METRO Cash & Carry SR s. r. o. v Žilině. Skupina byla ve složení 2 žáci z oboru Prodavač, 2 žáci z oboru Aranžér, 2 žáci z oboru Ekonomika a podnikání a 4 žáci z oboru Podnikání.

Cílem stáže bylo seznámení se s velkoobchodními operacemi firmy Metra cash&carry – nákup zboží, jednání s dodavateli, vyřizovaní reklamací, příjem zboží (odběr a přejímka), uskladnění zboží (skladové systémy v zahraničí), péče o zboží, vystavování zboží, příprava zboží k prodeji, marketing ve velkoobchodě, prodej a expedice zboží, placení zboží (pokladní systémy), personální činnost, administrativní činnost, bezpečnostní a hygienické předpisy. Kromě toho samotná účast na stáži vedla k posílení sebevědomí a schopnosti sebeprezentace a seberealizace žáků. Našim úkolem byla práce na trojjazyčném (česko x slovensko x anglickém) frazeologickém odborném slovníku z oblasti obchodu se zaměřením na velkoobchodní činnosti. Výstupem projektu jsou kromě slovníku také skupinové práce na téma Přínos zahraniční stáže a Průběh stáže.

V projektu byly nově uplatněny principy Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu – ECVET. Cílem je zvýšit kvalitu stáží v zahraničí. Pro každý obor je stanovena Jednotka výsledků učení (co se má v zahraničí naučit) – Prodej zboží a Aranžování zboží. Na konci stáže žáci prokazovali znalosti z těchto jednotek výsledků učení.

Zpráva účastníků stáže č. 2 – Stáž zrušena!

Název projektu: Odborná stáž pro všechny III
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060108

Stáž č. 2 byla plánována v termínu od 22. 3. – 4. 4. 2020. Byl proveden výběr žáků na stáž. Uskutečnila se společná schůzka účastníků včetně pedagogického doprovodu. Byl proveden nákup oblečení, objednáno ubytování a stravování v Žilině, zajištěno pojištění, nakoupeny jízdenky na vlak. Dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, proto byla tato stáž bez náhrady zrušena.

Zpráva účastníků stáže č. 3

Název projektu: Odborná stáž pro všechny III
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060108

Další desetičlenná skupina absolvovala stáž v roce 2021 a to v termínu 21. 11. – 4. 12. 2021 ve Slovenské republice. Střední škola služeb a podnikání v Ostravě – Porubě byla opět na straně vysílající organizace a přijímající společností v rámci tohoto projektu byla společnost METRO Cash & Carry SR s. r. o. v Žilině. Skupina žákyň byla ve složení: 2 žákyně z oboru „Prodavač“, 3 žákyně z oboru „Aranžér, 4 žákyně z oboru „Podnikání“ a 1 žákyně z oboru „Ekonomika a podnikání“.

Během stáže se skupina žákyň seznámila s velkoobchodními operacemi firmy Metra Cash&Carry SR, s. r. o. v Žilině jako je např. nákup zboží, jednání s dodavateli, vyřizovaní reklamací, příjem zboží (odběr a přejímka), uskladnění zboží (skladové systémy v zahraničí), péče o zboží, vystavování zboží, příprava zboží k prodeji, marketing ve velkoobchodě, prodej a expedice zboží, placení zboží (pokladní systémy), personální činnost, administrativní činnost, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Jedním z úkolů našich stážistek byla spolupráce při přípravě trojjazyčného frazeologického slovníku (jazyk český – slovenský – anglický) z oblasti velkoobchodu. Dalším úkolem stážistek byla i spolupráce při přípravě závěrečných zpráv na téma: „Přínos zahraniční stáže“ a „Průběh stáže“.

V rámci tohoto projektu byly uplatněny principy Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu – ECVET. Pro každý obor je stanovena Jednotka výsledků učení (co se účastnice stáže mají naučit) – „Prodej zboží“ a „Aranžování zboží“. Na konci stáže skupinka žákyň prokazovala znalosti z těchto jednotek výsledků učení. Samotná účast žákyň na tomto projektu jednoznačně povede k posílení sebevědomí a schopnosti sebeprezentace a seberealizace v jejich budoucích profesních kariérách.

Zpráva účastníků stáže č. 4

Název projektu: Odborná stáž pro všechny III
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060108

Další desetičlenná skupina absolvovala stáž v roce 2022, a to v termínu 13.–26. 3. 2022 ve Slovenské republice. Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě byla opět na straně vysílající organizace a přijímající společností v rámci tohoto projektu byla společnost METRO Cash & Carry SR s. r. o. v Žilině. Skupina žákyň byla ve složení 3 žákyně z oboru Aranžér, 7 žáků z oboru Podnikání.

Během stáže se skupina seznámila s velkoobchodními operacemi firmy Metra Cash&Carry SR, s. r. o. v Žilině, jako je např. nákup zboží, jednání s dodavateli, vyřizovaní reklamací, příjem zboží (odběr a přejímka), uskladnění zboží (skladové systémy v zahraničí), péče o zboží, vystavování zboží, příprava zboží k prodeji, marketing ve velkoobchodě, prodej a expedice zboží, placení zboží (pokladní systémy), personální činnost, administrativní činnost, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Hodnocení stáže vybranými žáky:

Odborná stáž na Slovenku ve firmě Metro pro mě byla obrovskou zkušeností. Mnoho jsem se zde dozvěděla a naučila. Všichni zaměstnanci na nás byli moc milí a ochotní nám se vším pomoct či poradit. Během stáže jsem se naučila manipulovat s paletovým vozíkem, komunikovat se zákazníky, práci ve skupině, ale také samostatnosti. Dozvěděla jsem se spoustu o chodu velkoobchodu, o zaměstnancích a produktech firmy Metro. Také jsem se tam zúčastnila spousty zajímavých a poučných školení, ze kterých mě nejvíce upoutalo školení Metro v kostce, kde jsem se toho mnohé dozvěděla o historii této firmy. Naučila jsem se platit v cizí měně a jak rozlišit padělky od pravých bankovek. Při našem dvoutýdenním pobytu, jsem také navázala přátelství s moc milými lidmi, za která jsem velice vděčná, že jsem s nimi mohla trávit svůj čas. Když se mě někdo zeptá, jestli bych se stáže programu Erasmus + účastnila znovu, odpověď je ano, Byla to zkušenost i zážitek na který budu velice ráda vždy vzpomínat.

„Co mi přinesla stáž v na Slovensku ve firmě Metro? To je dobrá otázka, na kterou doufám, v následujících řádcích odpovím. V první řadě však musím říct něco o místě, kde jsem strávil těchto čtrnáct dní. Město Žilina je velice půvabné místo plné ohromně přívětivých a hodných lidí. Nikdy se mi nestalo, že bych nedostal vlídnou odpověď na jakoukoliv mou otázku. Pobyt jsem si zde užil a už teď se těším na další návštěvu tohoto města. Co jsem se zde tedy naučil? V první řadě práci s paletovým vozíkem, se kterým jsme jezdili každý den. Další dovednost, kterou jsem získal, je rozpoznávání padělaných peněz od těch pravých. Dokládání do regálů, kontrola kvality produktů, balení a zabalování zboží, faceování, oceňování – to všechno jsou věci, které již zvládám. V neposlední řadě jsem získal ohromné množství znalostí v oblasti kvality produktů, komunikace se zákazníkem, distribuce, marketingu a ekonomiky firmy. Dále jsem se naučil lepší samostatnosti v běžných každodenních činnostech, jako je např: nákup potravin, placení eury, příprava jídla a cestování. Tyto nabyté zkušenosti určitě uplatním ve svém životě. Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mi zpříjemňovali dny strávené na Slovensku. Díky těmto lidem totiž panovala celou dobu příjemná a přátelská nálada, která mi bude upřímně chybět.“

Zpráva účastníků stáže č. 5

Název projektu: Odborná stáž pro všechny III
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060108

Další desetičlenná skupina absolvovala stáž v roce 2022, a to v termínu od 5. 6. – 18. 6. 2022 ve Slovenské republice. Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě byla opět na straně vysílající organizace a přijímající společností v rámci tohoto projektu byla společnost METRO Cash & Carry SR s. r. o. v Žilině. Skupina stážistů tvořily 2 žákyně z oboru Aranžér a 8 žáků z oboru Podnikání.

Během stáže se skupina seznámila s velkoobchodními operacemi firmy Metra Cash&Carry SR, s. r. o. v Žilině jako je např. nákup zboží, jednání s dodavateli, vyřizovaní reklamací, příjem zboží (odběr a přejímka), uskladnění zboží (skladové systémy v zahraničí), péče o zboží, vystavování zboží, příprava zboží k prodeji, marketing ve velkoobchodě, prodej a expedice zboží, placení zboží (pokladní systémy), personální činnost, administrativní činnost, bezpečnostní a hygienické předpisy.

Příspěvek žákyně KJ:

„Jsem moc ráda, že jsem dostala možnost jet na stáž na Slovensko. Pracovali jsme ve firmě METRO. První dny jsem se seznamovala s celou prodejnou. Ale tím, že je prodejna menší, jsem se během pár dní naučila vše, co je v obchodě potřeba. Naučila jsem se pracovat s paletovým vozíkem, doplňovat zboží způsobem FIFO, pracovat s lisem na papír a plast, fejsovat, vyměňovat cenovky, třídit zboží, kterému končí záruka a další nejrůznější práce. Taky jsem měla možnost zúčastnit se otvírání nové části prodejny – distribuce. Poznala jsem mnoho milých a ochotných zaměstnanců METRA, kteří svou práci dělají srdcem. Zaměstnanci si pro nás připravili zajímavá školení. Díky nim jsem se dozvěděla nové informace, například o obchodě METRO, financích, taky o vínech. Nejvíc mě bavilo školení o financích, které můžu někdy využít i v praxi. Jsem moc ráda za to, jací lidé byli na tuto stáž vybráni. Všichni mi přišli moc fajn. S každým jsem se aspoň trošku pobavila. Taky jsem ráda, že s námi jela paní učitelka Zemková. Kdybych si tuto zkušenost mohla zopakovat, určitě bych neváhala ani vteřinu.“

Odborný frazeologický slovník CZ-SK-AJ (velkoobchod) ke stažení