Projekty – Erasmus+ Odborná stáž pro všechny

Název projektu: Odborná stáž pro všechny
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000012
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – odborné vzdělávání a příprava
Začátek projektu: 1. 7. 2014
Konec projektu: 30. 6. 2016

Naše škola získala grant na realizaci projektu mobilit žáků studijního oboru Podnikání a učebního oboru Prodavač. Ve čtyřech bězích (podzim 2014, jaro, 2015, podzim 2015 a jaro 2016) vyjedou s pedagogickým doprovodem na odbornou stáž do velkoobchodu Metro Cash & Carry SR, s. r. o. ve slovenské Žilině. Projekt je zaměřen na mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Cíl projektu:

Výměna zkušeností a prohlubování vědomostí a dovedností žáků v teoretickém a praktickém vyučování, zlepšení flexibility a adaptability účastníků na evropském trhu práce, seznámení účastníků s pracovními podmínkami ve firmách jiné zemi a poznání jiného způsobu odborného vzdělávání.

Výstupy projektu:

Prohloubené a inovované kompetence podpořených žáků.
Skupinová práce na téma: Přínos zahraniční stáže pro můj profesní rozvoj doplněný fotografiemi.
Skupinová práce na téma: Odlišnosti v obchodě v ČR a SR (se zaměřením na klady a zápory)
Fotodokumentace z průběhu stáží na CD.

Zpráva účastníků stáže č. 1

23. 11. 2014 jsme odjeli na stáž do Žiliny. Do tohoto projektu jsme se přihlásili, protože důvodem bylo seznámit se s pracovními podmínkami v jiné zemi a firmě, získat samostatnost, poznat odlišný způsob vzdělávání a vyměnit si zkušenosti v teoretickém a praktickém vyučování. Na tuto stáž nás doprovázela p. učitelka Marcela Tvrdá jako pedagogický doprovod, která se nám také věnovala ve volném čase. Měli jsme před sebou 14 dní v cizí zemi a byli jsme zvědavi a plni očekávání, zda obstojíme sami před sebou a jestli tato stáž bude pro nás přínosem.

Ve firmě METRO Cash & Carry SR s.r.o., nás srdečně přivítali a ihned první den stáže nás seznámili s náplní práce a činnostmi, které jsme se měli naučit. Každý den jsme začínali e-learningem, kde jsme se seznámili se způsobem a taktikou práce na určitém oddělení a v odpoledních hodinách jsme procvičovali různé dovednosti týkající se této problematiky.

V průběhu stáže jsme se dozvěděli, co je to proaktivní prodej firmy, seznámili jsme se s obchodními značkami firmy, byli jsme také proškoleni v měně Euro o různých falzifikátech. Naučili jsme se orientovat v zásadách skladování formou metody HACCP, které tvoří zákony skladování, označování zboží a v kontrole kvality zboží. Pracovali jsme v oddělení expedice, společně s pracovníky jsme vyskladňovali zboží pro zákazníky, podíleli jsme se také na prezentaci zboží.

Pracovníci firmy nás zapojili do všech činností a seznámili nás se strategií vedení firmy. Velmi nás zaujaly pojmy a názvy různých činností na odděleních firmy. Ve firmě používají anglické názvy pro pojmenování některých činností.

Ubytováni jsme byli na Internátě Školský internát při Spojené škole, kde jsme měli k dispozici internetovou učebnu a zde jsme pracovali na úkolech na téma „Přínos zahraniční stáže“ a „Odlišnosti v obchodě“. Největší změnou pro nás byla platební měna v Eurech. Museli jsme si zvyknout na zcela jiné bankovky a především na jejich hodnotu, která je odlišná od české koruny. Týden nám velmi rychle uběhl, protože činnosti se rychle střídali a především nás tato praxe velmi zaujala. O víkendu jsme prozkoumali centrum města a navštívili jsme historické památky města Žiliny.

Závěrem lze říct, že tato stáž nám přinesla mnoho pozitivního. Kromě odborných dovedností a teoretických informací jsme zjistili, jaké to je pracovat daleko od domova, naučili jsme se pohybovat a orientovat v cizím městě a komunikovat s cizími lidmi.

Zpráva účastníků stáže č. 2

Stážisté: Gabriela Niećová, Iveta Vašutová, Martin Mlýnský, Nikola Pačajová, Radim Martínek a Tereza Kološová.

Odjezd na stáž do Žiliny byl v neděli 15. 3. 2015 v 10 hodin od hlavní budovy naší školy. Nabídka, abychom se zúčastnili tohoto projektu nás velmi zaujala a tak jsme neváhali a jeli získat nové zkušenosti. Mnozí z nás vyráželi poprvé mimo domov a hned na 14 dnů, ale těšili jsme se a zároveň měli spoustu očekávání, jaké, že to bude… Ve 12 hodin jsme se již mohli ubytovat na školním internátě v Žilině.

Na stáž nás doprovázela paní učitelka Mgr. Hana Willaschková, kterou jsme někteří znali z odborného výcviku. Trávili jsme společně hodně času, jak na Metru, tak v osobním volnu.

V pondělí nás přivítala ve firmě Metro Cash&Carry SR s. r. o. personalistka paní Veronika Krajčovičová, která nás seznámila s VO Metro. Byli jsme usazeni do školící místnosti, kde jsme absolvovali veškerá potřebná školení.

Pak jsme se teoreticky seznámili s bankovkami platnými na Slovensku a povinnostmi pokladních. Byli jsme informováni o tom, jak probíhá přijímání nových zaměstnanců, jaké má povinnosti zaměstnavatel a zaměstnanec, zjistili jsme výši mezd a benefity ve společnosti. Dostali jsme čipové karty a vyšli jsme do provozu velkoobchodu Metra.

Během odborné 14denní praxe jsme se osobně seznámili se všemi vlastními značkami firmy Metro jako je Sigma, Horeca, Aro, Rioba, Fine Food, H-Line…

Každý den jsme absolvovali různé školení e-learningu s vedoucími jednotlivých sekcí. Později jsme byli přiřazeni na oddělení a seznamovali se podrobně s úseky, kde jsme vykonávali svěřené úkoly.

V odpoledních hodinách a o víkendu jsme poznávali toto město a jeho okolí. Počasí bylo výborné a tak jsme ho využili a několikrát se vydali do Lesoparku, kterým je Žilina protkaná. Stihli jsme si také prohlédnout největší obchodní střediska jako je Mirage, Aupark a Max, který je v blízkosti Metra.

Ze stáže jsme si odvezli mnoho dobrých zkušeností, které můžeme uplatnit v obchodě, ale i v osobním životě. Mohli jsme si vyzkoušet práci na různých odděleních jako například: koloniál, nápoje, delivery, textil, domácí potřeby a elektro. Seznámili jsme se s prací dekoratérky, účetních, zaměstnanců na recepci a pokladně. Poznali jsme spoustu nových lidí a vážili jsme si jejich přístupu k nám.

Stáž nás všechny obohatila o nové zkušenosti, znalosti a dovednosti. Mnozí jsme získali praxi v oboru, který byl pro nás nový, a proto nám mnoho dal. Všech získaných vědomostí si velice vážíme a odneseme si je do života. Pevně doufáme, že nám pomohou v budoucnu a budeme tak mít možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

Co na závěr dodat: „Děkujeme, že jsme dostali tuto šanci.“

Zpráva účastníků stáže č. 3

Účastníci stáže: Michaela Mášová, Lukáš Ridrich, Nicola Moravcová, Tereza Morysová, Tereza Smyčková a Tereza Vicherková.

Odborná stáž probíhala na Slovensku ve firmě METRO Cash&Carry SR s. r. o. v Žilině v době od 22. listopadu do 5. prosince 2015. Vzhledem k nezletilosti některých účastníků byl nutný pedagogický doprovod Milady Zemkové.

K přepravě do Žiliny a zpět jsme využili mezinárodního vlakového spojení. Ubytování a stravování bylo zajištěno ve Školském internátě při Střední škole stavební. Výhodná poloha internátu nám umožňovala chodit do firmy Metro a do centra Žiliny pěšky. Jinak jsme pro přepravu využívali městskou hromadnou dopravu a to především trolejbusy.

V pondělí v 8:30 hod. nás ve firmě Metro přivítala personální manažerka Mgr. Krajčovičová, která se nám celých 10 dnů praxe denně věnovala. Každodenní činnosti byly realizovány dle předem domluvného programu odborné stáže – školení BOZP, pracovní řád, Směrnice pro mimořádné události, školení Vítejte v Metru, zásady přechodu přes turniket, Pokladna, Recepce, ověřování pravosti bankovek, falzifikáty, způsoby prodeje zboží na pokladnách, reklamace, scanner- základní pravidla práce se scannerem, školení E-tréning Proaktívní prodej, školení na oddělení Dekorace, vlastní značky Metra, školení kvality, reklamace, školení práce s cenovkami, objednávání zboží, distribuční kanály. Tyto činnosti probíhaly v dopoledních hodinách a po polední pauze jsme pokračovali na prodejní ploše přímým stykem se zákazníkem a se zbožím.

Velmi jsme ocenili zázemí pro zaměstnance. Dostali jsme k dispozici uzamykatelnou šatnu, zasedací místnost (možnost občerstvení káva a čaj zdarma). Školení probíhalo ve velké prezentační místnosti. Po celý den nám byla k dispozici místní kantýna – svačiny, obědy (výběr ze čtyř jídel).

O volnočasové aktivity v odpoledních hodinách a o víkendu se starala paní Zemková. Navštívili jsme společně místní bowling v centru. Někteří zhlédli film v kině. Vzhledem k tomu, že v podzimním čase je brzo tma, jsme se snažili být již v 7 hodin večer na internátě. Každý den jsme měli v 19:30 hod. organizační schůzku na pokoji naší učitelky. Hodnotil se příslušný den a dostali jsme pokyny k následujícímu dni. Každý den byl vybrán jeden z nás a dostal funkci „Bosse“ – úkolem byla organizace dne a rozdělení stážistů do skupin, přidělování práce, hlavní komunikace se zaměstnanci Metra a kontrola práce ostatních.

Poslední den proběhla evaluace u zaměstnanců, vědomostní test stážistů, zhodnocení stáže p. Zemkovou, p. Krajčovičovou i panem ředitelem Krajčírovičem. Obdrželi jsme Europass Mobility, Certifikát E-tréning, Osvědčení o účasti na stáži, upomínkové předměty od firmy Metro.

Stáž v zahraničí velmi prospěla našemu odbornému růstu, naučila nás komunikovat s ostatními zaměstnanci i nadřízenými, organizovat práci, spolupracovat s kolektivem, postarat se sami o sebe. Děkujeme za příležitost.

Zpráva účastníků stáže č. 4

Účastníci stáže: Kateřina Sovová, Veronika Znamenáčková, Aneta Peschková, Kristýna Záviská, Lucie Bartošíková a Markéta Nedvídková.
Pedagogický doprovod: Ing. Marcela Tvrdá

6. 3. 2016 odjela skupina šesti žákyň ze třídy PS1A, PS1B a P2 do Žiliny na 14 denní stáž, která se konala ve dnech 6. 3. – 19. 3. 2016. Odborná stáž probíhala ve firmě METRO Cash&Carry SR s. r. o. v Žilině. Vzhledem k nezletilosti některých účastníků byl nutný pedagogický doprovod Marcely Tvrdé.

První den ve firmě nás přivítala paní Veronika Krajčovičová, která se nám po celou dobu stáže věnovala. Každý den pro nás měla připravený pracovní program. Byly jsme rozdělené do skupin a střídaly se na různých odděleních – například na pokladnách, v distribuci, reklamaci. Ukládaly a oceňovaly jsme zboží v oddělení NON FOOD a vyskladňovaly jsme zboží pro drobné podnikatele s tzv. PICKERY. Vedoucí jednotlivých oddělení nás vždy seznámili s administrativou. Vyplňovaly jsme reklamační listy, vypisovaly jsme karty nových zákazníků, vyřizovaly reklamace a seznamovaly jsme se s chodem a řízením firmy. Každý den ráno nás nejdříve čekalo školení na počítači, tzv. E-tréning, který nás zaškolil na všechny činnosti v každém dni. Praxe se nám ve firmě moc líbila, činnosti byly různorodé a pro nás velmi zajímavé.

V odpoledních hodinách jsme v rámci volnočasových aktivit využívaly internátní posilovnu a tělocvičnu. Také jsme se zúčastnily volejbalového turnaje. Chodily jsme na zdravotní procházky a obhlídku okolí města. O víkendu jsme si prošly historickou část města a místní pamětihodnosti. Rovněž jsme nevynechaly obchodní centra, abychom si udělaly názor na úroveň prodeje na Slovensku.

Stáž pro nás, studentky, byla velmi přínosná. Některé z nás ještě nikdy nepracovaly v obchodní firmě. Získané nové zkušenosti můžeme také využít v předmětu učební praxe. Přivezly jsme si také cenné informace z velkoobchodní činnosti, porozuměly slovenskému jazyku, který nám nečinil žádné větší problémy. Uvědomily jsme si, že odpovědnost, která se od pracovníků očekává, je pro práci v obchodě velmi důležitá.

Studenti SŠSP Ostrava-Poruba