Informace k maturitním zkouškám

Aktuální informace k maturitním zkouškám včetně aktuálně platných časových harmonogramů naleznete na stránce Maturitní zkouška.

Maturitní zkouška

Opatření obecné povahy MŠMT – Maturitní zkoušky 2021

Maturitní zpravodaj (CERMAT)

Aplikace InspIS SETmobile (pomůcka obsahující mimo jiné maturitní testy z uplnyulých let) – bližší informace v informačním PDF souboru, QR kód ke stažení v JPG letáku.

Maturitní zkoušky – jaro 2021

Informace k MZ – Ekonomika a podnikání, Masér sportovní a rekondiční, Fotograf, Kosmetické služby, Podnikání (budova Příčná – denní)
Informace k MZ – Podnikání (odloučené pracoviště Polská – denní i dálkové)
Harmonogram maturitní zkoušky – budova Příčná
Harmonogram maturitní zkoušky – budova Polská

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část MZ

Zkušebními předměty společné části MZ jsou český jazyk a literatura a druhý předmět (žák
volí mezi cizím jazykem a matematikou). Zkoušky společné části MZ se konají formou
didaktických testů.

Profilová část MZ

Profilová část MZ se skládá ze zkušebních předmětů:

  • český jazyk a literatura,
  • cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ),
  • 2 – 3 dalších povinných zkoušek (ze zkušebních předmětů dle ŠVP).

Zkouška z českého jazyka a literatury se koná vždy formou písemné práce a formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nabídka zkoušek profilové části

Profilová část

Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

Formulář pro seznam četby (ČJ)

Formulář pro seznam četby (ČJ) – vyplněný vzor

Cizí jazyk

Témata pro ústní zkoušku z cizích jazyků

Témata pro maturitní zkoušky z odborných předmětů pro jednotlivé obory vzdělání

63-41-M/01 – Ekonomika a podnikání

69-41-L/02 – Masér sportovní a rekondiční

34-56-L/01 – Fotograf

69-41-L/01 – Kosmetické služby

64-41-L/51 – Podnikání (denní i dálková forma)