Zrušení povinnosti vlastnit zdravotní průkaz

Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví došlo k 1. 7. 2023 ke zrušení povinnosti vlastnit zdravotní průkaz.

Tato změna, která je účinná od 1. 7. 2023, ruší u fyzických osob povinnost vlastnit zdravotní průkaz, který byl dosud potřebný pro práci ve stravovacích službách, při výrobě a zpracování potravin, při provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry a kosmetických služeb.

Z výše uvedených důvodů není nutné, aby si žáci budoucích 1. ročníků oborů Kadeřník, Masér sportovní a rekondiční, Kosmetické služby a Prodavač vyřizovali zdravotní průkazy (tzv. potravinářské průkazy).