Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání – zdravotní omezení

Informace o zdravotní způsobilosti ke studiu oborů vzdělaní nabízených Střední školou služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace – zde.

Formulář „Lékařský posudek“ – zde.