Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne v těchto termínech:

Žáci navštěvující hlavní budovu na ulici Příčné:
1. ročníky (včetně 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání – středa 1. 9. 2021, 8:00
2. až 4. ročníky – středa 1. 9. 2021, 10:00

Žáci navštěvující odloučené pracoviště Polská:
všechny ročníky – středa 1. 9. 2021, 8:00