Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne následovně:

Budova Příčná – všechny třídy kromě třídy EP3 a 1. ročníků ve čtvrtek 1. září v 10:00.

Budova Příčná – třída EP3 a všechny 1. ročníky ve čtvrtek 1. září v 8:00.

Budova Polská – všechny třídy ve čtvrtek 1. září v 8:00.

Dálkové studium nástavbového oboru Podnikání zahajuje výuku ve středu 14. září ve 12:40 na odloučeném pracovišti Polská 6.