Třídní schůzky všech tříd a konzultace s vyučujícími

Třídní schůzky a konzultace s vyučujícími se konají v následujících termínech:

Budova Příčná: 3. dubna 2023 (pondělí) od 16:00 do 17:30
Odloučené pracoviště Polská: 4. dubna 2023 (úterý) od 16:00 do 17:30

Srdečně zveme!