Konzultace s vyučujícími a třídní schůzky všech tříd

Třídní schůzky a konzultace rodičů s vyučujícími se konají v následujících termínech:

  • budova Příčná: 7. 11. 2022 od 16:00 do 17:30
  • budova Polská: 8. 11. 2022 od 16:00 do 17:30

Srdečně zveme všechny rodiče.