Prodavač (66-51-H/01)
se zaměřením na všeobecné nebo elektrotechnické zboží

Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou, které ti poskytne střední odborné vzdělání.

Zajímáš se všeobecně o svět obchodu a chceš být jeho součástí? Pak je pro tebe správnou volbou zaměření na všeobecné zboží.

Zajímáš se speciálně o elektrotechniku a rád lidem převádíš technické novinky? Pak je pro tebe správnou volbou zaměření na elektrotechnické zboží.

Co musíš splnit pro přijetí ke studiu?

Důležitý je prospěch z předposledního a posledního ročníku základní školy. Takže máš ještě čas zabojovat! U lékaře si musíš vyřídit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro tento obor.

Co tě naučíme?

Budeš umět komunikovat se zákazníkem, poskytovat odborné poradenské služby a ovládat techniky prodeje zboží. Naučíš se vystavovat doklady spojené s prodejem i orientovat se v právních normách souvisejících s obchodem či reklamací, vyzkoušíš si všechny práce v obchodě od doplnění zboží až po práci se stroji a zařízením prodejny. Všeobecné zaměření ti přinese široký přehled o prodávaném zboží, elektrotechnické zaměření tě naučí orientovat se především v elektrotechnickém zboží a novinkách na trhu.

Jak probíhá studium?

Prohloubíš si své znalosti ve všeobecných předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodní vědy, občanská nauka), ale novinkou pro tebe budou odborné předměty, jako jsou obchodní provoz, zbožíznalství, propagace, ekonomika a daňová evidence, psychologie, komunikace ve službách a mnoho dalšího… Máš se na co těšit!

Odborný výcvik

V hodinách odborného výcviku začneš vědomosti nabyté v lavici uvádět do praxe. Odborný výcvik probíhá v týdenních intervalech ve smluvních prodejnách. Získáš tím mnoho zkušeností a uvědomíš si, jak je tvá práce potřebná a prospěšná.

Mám výuční list a co dál?

Díky svým znalostem se uplatníš v maloobchodě i velkoobchodě jako prodavač i pokladník nebo se můžeš pustit do podnikání v oblasti obchodu na vlastní pěst.

Pokud ještě nechceš opustit školní lavice, nabízíme ti možnost pokračovat ve vzdělávání na nástavbovém oboru Podnikání v denní nebo dálkové formě a přímo na naší škole získat maturitu.

UČEBNÍ PLÁN
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty    
Český jazyk a literatura21,514,5
Cizí jazyk 12226
Občanská nauka1113
Základy přírodních věd2103
Matematika1,511,54
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Všeobecně vzdělávací předměty celkem10,58,57,526,5
Odborné předměty    
Ekonomika01,523,5
Obchodní provoz11,51,54
Daňová evidence002,52,5
Komunikace ve službách1,521,55
Zbožíznalství2,52,52,57,5
Aplikovaná psychologie1102
Propagace1001
Odborný výcvik15151545
Odborné předměty celkem2223,52570,5
 
Celková hodinová dotace32,53232,597

Profil absolventa ke stažení zde. Kompletní ŠVP je k dispozici na požádání na sekretariátu školy.