Příprava na přijímací zkoušky – InspIS SETmobile

Jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů mohou žáci 9. ročníků využít také elektronickou verzi testů k jednotným přijímacím zkouškám z minulých let. Tyto testy jsou dostupné v aplikaci InspIS SETmobile, kterou připravila Česká školní inspekce.

Bližší informace naleznete na této webové stránce.
Informační leták k aplikaci – ke stažení ve formátu PDF zde.
Informační leták k aplikaci v ukrajinském jazyce – ke stažení ve formátu PDF zde.