Přihlášky ke stažení

Přihlášky pro všechny obory vzdělání (kromě nástavbového denního i dálkového) musí být potvrzeny lékařem!Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů po vydání rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče prostřednictvím ředitele školy, do níž se uchazeč hlásí. Nelze jej podat přímo krajskému úřadu. Odvolání lze podat teprve poté, co byly výsledky vyhlášenyPřipomínáme přijatým uchazečům, že pokud hodlají na naši školu nastoupit, musí nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek doručit řediteli školy zápisový lístek. Osobně je možno lístky nosit na sekretariát školy denně od 7:30 do 14:00 hodin.

Přihláška k dennímu studiu (PDF)

Přihláška k nástavbovému studiu (PDF)