Přihlášky k maturitní zkoušce (podzim 2023)

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je nutné podat nejpozději v pondělí 26. června. Tato povinnost a uvedený termín platí pro všechny žáky, kteří chtějí v daném termínu maturitní zkoušku či některou z jejích částí skládat, bez ohledu na to, zda jde pro žáka o řádný, náhradní či opravný termín.

Kontaktní osoby:

  • budova Příčná: Mgr. Adam Svěchovský (zástupce ředitele), tel.: 910 001 563
  • budova Polská: Ing. Renata Zemánková (zástupkyně ředitele), tel.: 910 001 832