Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2024

Termín pro odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním termínu roku 2024 se blíží. Posledním dnem pro odevzdání přihlášky řediteli školy je 1. prosinec 2023.

Žáky maturitních ročníků, kteří se přihlašují k řádnému (prvnímu) termínu zkoušky, informují o způsobu přihlášení jejich třídní učitelé, případně zástupci ředitele školy.

Žáci, kteří se k termínu jaro 2024 chtějí přihlásit k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (neuspěšní v roce 2023 či dříve), musí nejpozději 1. prosince 2023 podat přihlášku k rukám zástupců ředitele. V tomto případě se obracejte na Mgr. Adama Svěchovského (budova Příčná) a Ing. Renatu Zemánkovou (budova Polská), kontakty naleznete zde.

Po uvedeném termínu se k maturitě v termínu jaro 2024 již nebude možné přihlásit!