Potvrzení o nástupu ke studiu (nástavbové obory)

Formulář Potvrzení o nástupu ke studiu určený pro přijaté uchazeče o studium nástavbového oboru 64-41-L/51 Podnikání (denní i dálková forma studia) naleznete ke stažení zde (formát PDF).