Podnikání – denní studium (64-41-L/51)

Dvouleté denní studium ukončené maturitní zkouškou, které ti poskytne úplné střední odborné vzdělání.

Máš výuční list a rozhoduješ se, co dál? Chceš podnikat, ale nevíš, jak na to? Tento obor ti otevře cestu do světa byznysu…

Co musíš splnit pro přijetí ke studiu?

Musíš úspěšně dokončit tříletý učební obor. K přihlášce pak přiložíš úředně ověřenou kopii výučního listu a rovněž ověřené kopie vysvědčení ze všech ročníků absolvovaného oboru (dokončuješ-li teprve 3. ročník, doložíš kopii vysvědčení za 1. pololetí).

Co tě naučíme?

Získáš znalosti z ekonomiky, daní, účetnictví a také práva. Budeš vědět, jak funguje marketing, management a propagace. Naučíš se rozumět financím, zpracovávat obchodní korespondenci a získáš schopnost jednat s lidmi a zajistit, aby se firma stala úspěšnou. Za pouhé dva roky tě připravíme k vykonání maturitní zkoušky!

Jak probíhá studium?

Prohloubíš si své znalosti ve všeobecných předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis), novinkou pro tebe budou odborné předměty, jako jsou ekonomika podniku, účetnictví, psychologie a sociologie, marketing, management, písemná a elektronická komunikace, učební praxe a právo… Nabídka je lákavá!

Mám maturitu a co dál?

Maturita ti „dává křídla“. Lehce si najdeš lepší práci v oboru, ve kterém ses vyučil/a. Uplatníš se ale i mimo obor, třeba na administrativních pozicích nebo úřadech – i ve státní správě. Ve firmě můžeš získat pozici účetní/ho nebo finančního poradce. Se svými znalostmi budeš skvěle připraven/a rozjet vlastní podnikání.

Maturitní zkouška ti také otevírá cestu ke studiu na všech vyšších odborných i vysokých školách, výhodou jsou pro tebe obory, kde uplatníš odborné znalosti (např. Ekonomická fakulta Ostravské univerzity či Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné).

UČEBNÍ PLÁN
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura448
Cizí jazyk437
Občanská nauka112
Dějepis101
Matematika437
Tělesná výchova224
Informační a komunikační technologie224
Všeobecně vzdělávací předměty celkem181533
Odborné předměty
Ekonomika podniku336
Účetnictví448
Písemná a elektronická komunikace224
Právo123
Marketing303
Management022
Psychologie a sociologie112
Učební praxe224
Odborné předměty celkem161632
 
Celková hodinová dotace343165

Profil absolventa ke stažení zde. Kompletní ŠVP je k dispozici na požádání na sekretariátu školy.