Podnikání – dálkové studium (64-41-L/51)

Tříleté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou, které vám poskytne úplné střední odborné vzdělání.

Výuční list je pro vás pouze startovací čarou a chcete mít vyšší vzdělání? Potřebujete maturitu k získání lepší pozice ve firmě nebo je podmínkou vašeho kariérního postupu? Tento obor vám otevře cestu do světa byznysu a lepších pracovních příležitostí…

Co musíte splnit pro přijetí ke studiu?

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně dokončený tříletý učební obor. K přihlášce pak přiložíte úředně ověřenou kopii výučního listu a rovněž ověřené kopie vysvědčení ze všech ročníků absolvovaného oboru (dokončujete-li teprve 3. ročník, doložíte kopii vysvědčení za 1. pololetí).

Co vás naučíme?

Získáte znalosti z ekonomiky, daní, účetnictví a také práva. Budete vědět, jak funguje marketing, management a propagace. Zvládnete provádět mzdové výpočty a vypočítat odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmu a vést daňovou evidenci. Naučíte se rozumět financím, zpracovávat obchodní korespondenci a získáte schopnost jednat s lidmi a zajistit, aby se firma stala úspěšnou. Za tři roky vás připravíme k vykonání maturitní zkoušky.

Jak probíhá studium?

Uvědomujeme si, jak je v dnešní době náročné skloubit profesní a rodinný život se studiem, a proto výuka probíhá formou konzultací, a to jednou týdně v odpoledních hodinách.

Prohloubíte si své znalosti ve všeobecných předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis), novinkou pro vás budou odborné předměty, jako jsou ekonomika podniku, účetnictví, psychologie a sociologie, marketing, management, písemná a elektronická komunikace, učební praxe a právo…

Maturita může být jen začátek…

Maturita vám umožní získat mnohem lepší profese v oboru, ve kterém jste se vyučili. Uplatníte se ale i mimo obor, třeba na administrativních pozicích nebo úřadech – i ve státní správě. Máte předpoklady získat vedoucí pozici ve firmě a vést jednání s obchodními partnery. Se svými znalostmi budete skvěle připraveni rozjet vlastní podnikání.

Maturitní zkouška vám otevírá cestu ke studiu na všech vyšších odborných i vysokých školách, výhodou jsou pro vás obory, kde uplatníte odborné znalosti (např. Ekonomická fakulta Ostravské univerzity či Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné).

UČEBNÍ PLÁN
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura0,5112,5
Cizí jazyk1113
Občanská nauka000,50,5
Dějepis0,5000,5
Matematika10,512,5
Informační a komunikační technologie0,50,50,51,5
Všeobecně vzdělávací předměty celkem3,53410,5
Odborné předměty
Ekonomika podniku0,510,52
Účetnictví0,5112,5
Písemná a elektronická komunikace0,50,50,51,5
Právo0,50,501
Marketing0,50,501
Management000,50,5
Psychologie a sociologie0,5000,5
Učební praxe0,50,50,51,5
Odborné předměty celkem3,54310,5
 
Celkem hodin týdně77721
Celkový počet hodin v ročníku210210210630

Profil absolventa ke stažení zde. Kompletní ŠVP je k dispozici na požádání na sekretariátu školy.