Masér sportovní a rekondiční (69-41-L/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou, které ti poskytne úplné střední odborné vzdělání, navíc s možností vykonat ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list také v oboru vzdělání Rekondiční a sportovní masér (69-53-H/01).

Zajímá tě, jak funguje lidské tělo, zdravý životní styl? Pak je pro tebe tento obor správnou volbou.

Co musíš splnit pro přijetí ke studiu?

Důležitý je prospěch z předposledního a posledního ročníku základní školy. Tvou šanci na přijetí mohou zvýšit výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, na které se můžeš skvěle připravit! U lékaře si musíš vyřídit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro tento obor.

Co tě naučíme?

Jednoduše – dokážeš pomocí masáží ulevit od bolesti, zlepšit stav onemocnění pohybového aparátu, ale také zregenerovat lidské tělo po sportovním výkonu. Naučíš se techniky klasické a sportovní masáže, součástí výuky jsou i speciální léčebné procedury – reflexní nebo orientální masáž, míčkování, aromaterapie, naučíš se pracovat s lávovými kameny, baňkami a získáš schopnost jednat s lidmi.

Jak probíhá studium?

Prohloubíš si své znalosti ve všeobecných předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, společenské vědy, fyzika, chemie), novinkou pro tebe budou odborné předměty, jako jsou teorie masáží, somatologie, psychologie a péče o klienta, rekondice, první pomoc, latinská terminologie, ekonomika… Máš se na co těšit!

Odborný výcvik

V hodinách odborného výcviku začneš vědomosti získané v lavici uvádět do praxe. Nejprve se žáci učí „navzájem sami na sobě“, ve 3. ročníku pak už pracuješ s objednanými klienty jako v masérském salonu. Během svého studia dvakrát absolvuješ souvislou 14denní praxi ve sportovních klubech a v Sanatoriích Klimkovice, kde postupně projdeš oddělení pro dospělé pacienty a pro děti. Získáš tím mnoho zkušeností a uvědomíš si, jak je tvá práce potřebná a prospěšná.

Mám maturitu (výuční list) a co dál?

Díky svým znalostem se uplatníš ve wellness a fitness centrech, v lázeňství, v sociálních službách, můžeš si založit vlastní masérskou praxi anebo pokračovat v dalším studiu.

Maturitní zkouška ti otevírá cestu ke studiu na všech vyšších odborných i vysokých školách, výhodou jsou pro tebe obory, kde uplatníš odborné znalosti (fyzioterapie, ergoterapie, lázeňství a turismus). Také můžeš absolvovat akreditovaný kurz MZČR Masér ve zdravotnictví, který ti umožní pracovat ve zdravotnickém zařízení, např. v nemocnici.

UČEBNÍ PLÁN
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura333312
Anglický jazyk333312
Německý jazyk02226
Dějepis20002
Občanská nauka01113
Fyzika10001
Chemie00112
Biologie a ekologie01001
Matematika232310
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie11114
Ekonomika01203
Všeobecně vzdělávací předměty celkem1417171664
Odborné předměty     
První pomoc10001
Latinská terminologie10001
Psychologie a péče o klienta21126
Teorie masáží11114
Somatologie21126
Epidemiologie a hygiena11002
Rekondice02226
Elektronická komunikace11002
Odborný výcvik9912939
Odborné předměty celkem1816171667
 
Celková hodinová dotace32333432131

Profil absolventa ke stažení zde. Kompletní ŠVP je k dispozici na požádání na sekretariátu školy.