69-41-L/01 Kosmetické služby

Název školního vzdělávacího programu: Kosmetické služby

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

Vstupní požadavky na žáka školy

Do studia jsou přijímáni žáci, kteří ukončili základní devítiletou školní docházku. Žáci musí absolvovat na základní škole 9. třídu a výuku cizího jazyka a být zdravotně způsobilí (nutný zdravotní potravinářský průkaz). Předpokladem je dobrý zdravotní stav, žáci nesmí trpět poruchami pohybové soustavy, psychickými poruchami, poruchou barvocitu a prostorového vidění. Nesmí rovněž trpět na alergická onemocnění rukou a dýchacích cest. U žáků je vyžadována dobrá společenská adaptabilita a vhodné společenské chování. Studium je vhodné pro hochy i dívky.

Průběh výuky

Obsahem vzdělávání jsou všeobecně vzdělávací předměty (jazyk český, jazyk německý a anglický, společenské vědy,  fyzika, chemie biologie a ekologie, matematika  tělesná výchova, informační a komunikační technologie a ekonomika) a odborné předměty (kosmetika, zdravověda výtvarná příprava,  komunikace ve službách, materiály  a odborný výcvik).

Odbornou praxi žáci absolvují na pracovišti školy. Žáci se prakticky naučí celkovou péči o pleť – povrchové čištění pleti, odborné odličování řas a obočí, napařování kompresí a přístroji, masáže obličeje a krku, epilace a depilace, manikúru, pedikúru, základy vizážistiky a nehtovou modeláž. Součástí výuky je seznámení s přístrojovou kosmetikou a základy účesové tvorby

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Kosmetické služby se uplatní při poskytování profesionálních kosmetických služeb v soukromých kosmetických provozovnách, v kosmetických salonech, divadlech, filmových a televizních studiích. Vzdělávání v tomto oboru vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k profesní připravenosti a celkovému osobnostnímu rozvoji. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti v rámci poskytování odborných kosmetických služeb vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka s ohledem na zdravotně hygienická hlediska a estetické zásady. Absolvent uplatňuje profesionální a kultivovaný přístup k zákazníkům a je připraven poskytovat poradenské služby z hlediska módních trendů a nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti péče o pleť, manikúru, pedikúru a nehtovou modeláž. V rámci vzdělávání je kladen důraz na osobnost žáka, na jeho životní adaptabilitu ve společnosti a v rychle se měnících pracovních podmínkách. Díky znalostem kosmetických přípravků a jejich správnému použití se mohou absolventi taktéž uplatnit ve firmách zabývajících se propagací a distribucí kosmetických přípravků. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Výstup z oboru

Absolventi studia jsou připraveni vykonávat činnosti v kosmetických, pedikérských i manikérských službách včetně nehtové modeláže.

Možnosti dalšího studia

Ukončení studia maturitní zkouškou umožňuje absolventům pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách, bakalářském, magisterském studium na vysokých školách především v navazujících směrech (vizážistika, technologie kosmetiky).

Učební plán oboru vzdělání 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY
Názvy vyučovacích předmětů1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura433212
Cizí jazyk 1 (Anglický jazyk)333312
Cizí jazyk 2 (Německý jazyk)02226
Občanská nauka01113
Dějepis20002
Fyzika10001
Chemie11114
Biologie a ekologie10001
Matematika332210
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie11114
Ekonomika00123
Všeobecně vzdělávací předměty celkem1816161666
Odborné předměty     
Kosmetika22228
Zdravověda22228
Výtvarná příprava12003
Komunikace ve službách01113
Materiály01124
Odborný výcvik9912939
Odborné předměty celkem1417181665
  
Celková hodinová dotace32333432131