Základní informace o přijímacím řízení ve školním roce 2023/2024

(Webová stránka bude průběžně doplňována.)

Základní informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zástupce (systém podávání přihlášek, časový harmonogram jednotlivých kol přijímacího řízení) naleznete v tomto PDF souboru.

Formuláře přihlášky

S ohledem na náročnost zpracování přihlášky a snížení možné chybovosti při jejím vyplňování a zpracování doporučujeme použít elektronickou verzi přihlášky s využitím systému DiPSy, ideálně včetně přihlášení identitou občana (například bankovní identita) a elektronického odeslání přihlášky včetně příloh. V případě, že nemáte možnost přihlášení identitou občana, doporučujeme využít systém DiPSy (bez přihlášení), z nějž si lze vytisknout výpis, který spolu s přílohami odešlete do školy poštou nebo jej doručíte osobně.

Pokud z jakéhokoli důvodu nemůžete využít některou z výše uvedených dvou možností a chcete-li podat přihlášku na klasickém „papírovém“ tiskopisu, formuláře můžete stáhnout zde ve formátu PDF nebo v editovatelném formátu XLS.

Videonávod pro vyplnění přihlášky (elektronická verze s využitím systému DiPSy) ke zhlédnutí zde.
Videonávod pro vyplnění přihlášky (výpis vytištěný ze systému DiPSy) ke zhlédnutí zde.

Prospěch ze základní školy

Při dokládání prospěchu ze základní školy doporučujeme, abyste základní školu požádali o potvrzení prospěchu s QR kódem. Elektronické školní systémy (např. Bakaláři) tuto možnost školám nabízejí, základní škola může jednoduše vygenerovat a vytisknout sestavu „Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání“, která kromě přehledu známek obsahuje také QR kód. Díky uložení dat o prospěchu do QR kódu ušetříte práci střední škole se zpracováním přihlášky a zároveň zamezíte možných chybám při přepisu nebo při výpočtu průměrného prospěchu.

Pokud výše uvedené není možné, můžete použít také následující formulář nebo ještě lépe jeho elektronicky editovatelnou verzi pro čitelnější a jednodušší vyplnění.

Jednotná přijímací zkouška

Kompletní informace o Jednotné přijímací zkoušce (termíny JPZ, specifikace požadavků, cvičná testová zadání a další naleznete na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro všechny obory zveřejníme nejpozději 31. ledna.

Kontaktní informace

Kontaktní osobou ve věci přijímacího řízení je Bc. Pavla Doležalová (studijní oddělení), telefon: 910 001 584, e-mail: pavla.dolezalova@ss-ostrava.cz.