Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou, které ti poskytne úplné střední odborné vzdělání.

Láká tě byznys? Baví tě sport a chceš podnikat? Pak je pro tebe tento obor správnou volbou.

Co musíš splnit pro přijetí ke studiu?

Důležitý je prospěch z předposledního a posledního ročníku základní školy. Tvou šanci na přijetí mohou zvýšit výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, na které se můžeš skvěle připravit!

Co tě naučíme?

Budeš umět aplikovat ekonomické znalosti v praxi. Naučíš se vést účetnictví a rozumět financím, zpracovávat obchodní korespondenci a orientovat se v organizaci sportovních klubů, získáš schopnost jednat s lidmi a zajistit, aby firma fungovala.

Jak probíhá studium?

Prohloubíš si své znalosti ve všeobecných předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, společenské vědy, fyzika. chemie), novinkou pro tebe budou odborné předměty, jako jsou ekonomika, účetnictví, marketing, management, písemná a elektronická komunikace, organizace a řízení sportovních klubů, základy sportovní přípravy nebo druhý cizí jazyk… Máš se na co těšit!

Odborná praxe

Během svého studia absolvuješ dvakrát 14denní souvislou praxi. Můžeš si vybrat administrativní práci ve sportovní organizaci či kanceláři nějaké tebou zvolené firmy.

Mám maturitu a co dál?

Díky svým znalostem se uplatníš nejen ve sportovních klubech, ale též v cestovních kancelářích, sportovních zařízeních (haly, stadiony, areály, fitness centra), široké znalosti ekonomiky ti umožní pracovat i v obchodních firmách mimo oblast sportu.

Maturitní zkouška ti otevírá cestu ke studiu na všech vyšších odborných i vysokých školách, výhodou jsou pro tebe obory, kde uplatníš odborné znalosti (např. Ekonomická fakulta Ostravské univerzity či Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Karviné).

UČEBNÍ PLÁN
Názvy vyučovacích předmětů 1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty     
Český jazyk a literatura433414
Cizí jazyk I.433414
Cizí jazyk II.22228
Dějepis12003
Občanská nauka11114
Fyzika20002
Chemie02002
Biologie a ekologie20002
Matematika333312
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie22228
Všeobecně vzdělávací předměty celkem2320161877
 
Odborné předměty     
Ekonomika323210
Účetnictví12227
Praktická cvičení z účetnictví01214
Marketing02226
Písemná a elektronická komunikace22217
Management00213
Základy sportovní přípravy01203
Organizace a řízení sportovních klubů01102
Hospodářský zeměpis20002
Aplikovaná psychologie01001
Učební praxe00066
Odborné předměty celkem812161551
 
Celkem hodin31323233128
      
Nepovinný předmět – fiktivní firma02204

Profil absolventa ke stažení zde. Kompletní ŠVP je k dispozici na požádání na sekretariátu školy.