DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Naše škola je příjemcem finanční podpory EU s názvem programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“.


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na rnemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Loga MŠMT Národní plán obnovy

Financováno Evropskou unií
NextGenerationEU