Zhotovování sukní, halenek a šatů

Vzdělávací rekvalifikační program „Zhotovování sukní, halenek a šatů“ (31-001-H)

Rozsah kurzu: 215 hodin (65 hodin teoretická výuka, 150 hodin praktická výuka)
Místo konání: SŠ služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: minimálně základní vzdělání, vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti
Forma studia: prezenční, studium ukončeno zkouškou k získání profesní kvalifikace

Kurz je veden učiteli oděvních oborů SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace.

Obsahová náplň:

  1. Příjem zakázky (12 hodin)
  2. Konstrukce střihu (50 hodin)
  3. Stříhání zakázky (32 hodin)
  4. Podlepování a tvarování oděvů (18 hodin)
  5. Obsluha šicích strojů (40 hodin)
  6. Zkoušení oděvů (25 hodin)
  7. Dokončení oděvu (33 hodin)
  8. Kalkulace a předání zakázky (5 hodin)

Bližší informace o náplni kurzu podává Mgr. Adam Svěchovský, SŠ služeb a podnikání, kontakt: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 563.