Zhotovování dámských kostýmů a plášťů

Vzdělávací rekvalifikační program „Zhotovování dámských kostýmů a plášťů“ (31-005-H)

Rozsah kurzu: 300 hodin (56 hodin teoretická výuka, 244 hodin praktická výuka)
Místo konání: SŠ služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: minimálně základní vzdělání, vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti
Forma studia: prezenční, studium ukončeno zkouškou k získání profesní kvalifikace

Kurz je veden učiteli odbornými učiteli oděvních oborů SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace.

Obsahová náplň:

  1. Přijetí zakázky od zákazníka (10 hodin)
  2. Konstruování střihů (50 hodin)
  3. Tvarování dílů výztužnými materiály (40 hodin)
  4. Seřizování šicích strojů (5 hodin)
  5. Sešívání dílů a součástí oděvů (75 hodin)
  6. Zkoušení rozpracovaných oděvů (35 hodin)
  7. Dokončování oděvů po zkoušce (75 hodin)
  8. Zpracování výsledné kalkulace (10 hodin)

Bližší informace o náplni kurzu podává Mgr. Adam Svěchovský, SŠ služeb a podnikání, kontakt: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 563.