Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v těchto termínech:

Budova Příčná

(obory Kadeřník, Ekonomika a podnikání, Fotograf, Kosmetické služby, Masér sportovní a rekondiční + třída PS1A)

1. ročníky výše uvedených oborů zahajují školní rok 2023/2024 v pondělí 4. září 2023 v 8:00 v budově Příčná 1108/1. Totéž platí pro třídu PS1A nástavbového oboru Podnikání, která bude mít výuku rovněž v budově Příčná.

Rozmístění tříd s přehledem žáků bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu školy, případně žákům poradí přítomní učitelé.

Žáci vyšších ročníků výše uvedených oborů zahajují školní 2023/2024 v pondělí 4. září 2023 v 10:00 v budově Příčná 1108/1.

Odloučené pracoviště Polská

(obory Aranžér, Prodavač, Podnikání)

Obory denního studia, tj. Prodavač, Aranžér a třídy PS1B, PS2A a PS2B nástavbového oboru Podnikání zahajují školní rok 2023/2024 v pondělí 4. září 2023 v 8:00 v budově odloučeného pracoviště Polská 1543/6.

Rozmístění tříd s přehledem žáků bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu školy, případně žákům poradí přítomní učitelé.

Dálkové studium nástavbového oboru Podnikání zahajuje školní rok 2023/2024 ve středu 13. září 2023 ve 12:50 v budově odloučeného pracoviště Polská 1543/6.