Výsledky přijímacího řízení – odvolání (učební obory)

Seznam žáků přijatých po odvolání proti výsledkům 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů (Aranžér, Kadeřník, Prodavač) najdete v tomto PDF souboru.

V případě, že hodláte na naši školu nastoupit, nezapomeňte doručit zápisový lístek nejpozději 26. května. V případě, že nemáte zájem nastoupit, prosíme o telefonickou informaci, abychom mohli vaše místo obsadit žáky, jejichž odvoláním nebylo možné z kapacitních důvodů vyhovět.