Výsledky přijímacího řízení – odvolání (maturitní obory)

Seznam žáků přijatých po odvolání proti výsledkům 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů (Ekonomika a podnikání, Kosmetické služby, Masér sportovní a rekondiční) a také do nástavbového studia oboru Podnikání najdete v tomto PDF souboru.

V případě, že hodláte na naši školu nastoupit, nezapomeňte doručit zápisový lístek nejpozději 1. června. V případě, že nemáte zájem nastoupit, prosíme o telefonickou informaci, abychom mohli vaše místo obsadit žáky, jejichž odvoláním nebylo možné z kapacitních důvodů vyhovět.