Výsledky přijímacího řízení – náhradní termín

Seznam žáků přijatých na základě přijímací zkoušky vykonané v náhradním termínu najdete v tomto PDF souboru.

V případě, že hodláte na naši školu nastoupit, nezapomeňte doručit zápisový lístek (maturitní obory) nebo potvrzení o nástupu ke studiu (nástavbové obory) nejpozději 2. června.