Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Seznam uchazečů přijatých ke studiu dálkové formy nástavbového oboru Podnikání najdete v tomto PDF souboru.

Sdělujeme přijatým uchazečům, že pokud hodlají nastoupit ke studiu na naši školu, je nutné, aby uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdali řediteli školy „Potvrzení o nástupu ke studiu“, a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy nejpozději do 8. září 2023. Formulář „Potvrzení o nástupu ke studiu“ najdete na webových stránkách školy v sekci Pro uchazeče – Přijímací řízení.