Sportovní masáž

Vzdělávací rekvalifikační program „Sportovní masáž“ (69-007-H)

Rozsah kurzu: 150 hodin

Místo konání:

  • Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108/1, Ostrava-Poruba
  • Středisko odborného výcviku, Otakara Jeremiáše 1986/36, Ostrava-Poruba

Obsahová náplň:

  1. Anatomie a fyziologie
  2. Hygiena
  3. Psychologie a komunikace
  4. Ruční sportovní masáž

Informační leták ke stažení.

Forma výuky je prezenční. Kurz je veden odbornými učiteli SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Bližší informace o náplni kurzu podávájí:

Mgr. Jan Nikel, SŠ služeb a podnikání, kontakt: jan.nikel@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 563.
Mgr. Jaromíra Rychlíková, SŠ služeb a podnikání, kontakt: jaromira.rychlikova@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 596, příp. 731 120 376