Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu jaro 2023

Upozorňujeme žáky, kteří neuspěli v předchozích termínech maturitní zkoušky a mají zájem přihlásit se k opravnému či náhradnímu termínu maturity v termínu jaro 2023, že přihlášku k maturitní zkoušce je potřeba podat nejpozději ve čtvrtek 1. prosince 2022. Kontaktními osobami v této věci jsou zástupci ředitele pro teoretickou výuku:

  • na budově Příčná Mgr. Adam Svěchovský (910 001 563, adam.svechovsky@ss-ostrava.cz)
  • na odloučeném pracovišti Polská Ing. Renata Zemánková (910 001 832, renata.zemankova@ss-ostrava.cz)

Aktuální žáci čtvrtých ročníků, kteří mají v termínu jaro 2023 maturovat v řádném termínu, budou v následujících dnech ve věci přihlášek osloveni zástupci ředitele přímo ve škole.